cmd368体育_备用网址『欢迎莅临』

第三轮专业技术岗位(三级及以下)聘任相关材料

添加时间:2021/7/9 17:16:38

                       cmd368体育第三轮专业技术岗位(三级及以下)聘任相关材料


1、附件1:cmd368体育三级及以下专业技术岗位资格申报条件

2、附件2:cmd368体育三级及以下专业技术岗位职责

3、附件3:cmd368体育三级及以下岗位聘任任务书